Lelkész

Curriculum Vitae

 

 

 

Hunyadi János, lelkipásztor Hunyadi János református lelkipásztor vagyok. 1972-ben születtem Karcagon. Általános iskolába Kunmadarason jártam. Középiskolai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végeztem. 1992 - 1997 között a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója voltam, lelkészképesítő vizsgáimat is ott tettem le. 1997–1999 között a Teológia „seniori” (HÖK elnöke) posztját töltöttem be. 1999-től egy éven át az austini (Texas, USA) Austin Presbyterian Theological Seminary ösztöndíjas hallgatójaként nyertem el a Master of Arts in Theological Studies diplomát. Magyarországra hazatérve beosztott lelkészként szolgáltam a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegyében. 2004-ben kaptam lelkészi kirendelést a Kalocsa-Fajsz Református Misszió Társegyházközségbe. Egészen 2015. szeptemberéig szolgáltam ott. 2015 november 1-től vagyok hivatalosan az Etyeki Református Egyházközség lelkipásztora. Nagy örömmel és várakozással kezdtem el az etyeki reformátusság pásztorolását egyházunk gyarapodására, Etyek község épülésére, Isten nevének dicsőségére.

 

 

Hunyadi János református lelkipásztor