Gyülekezetünk története

Áldást békességet!

Isten hozott az Etyeki Református Gyülekezet honlapján.

 

Egyházközségünknek napjainkban 95 bejegyzett tagja van. Az irányító munkát a lelkész vezetésével 8 presbiter végzi. Gyülekezeti életünk rendszeres alkalmai közé tartozik a vasárnapi istentiszteletek mellett a bibliaóra, az imaóra, havonta filmklub és negyedévente játszóház. Hitoktatást a helyi óvodában és az általános iskolában végzünk. Összesen 77 gyermek részesül hitoktatásban. Van egy 10 fős konfirmandus csoportunk is. Jelenleg az Etyeki Református Egyházközség misszió státuszú, noha korábban anyaegyházközség volt.

 

Gyülekezetünk igyekszik ápolni a kapcsolatot határon túli partnergyülekezetekkel, így pl. testvérvárosunk, Remshalden evangélikus gyülekezetével, ahová az egyházközség küldöttsége már több ízben tett látogatást.

 

2000-ben erdélyi partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Lugosi Református Egyházközséggel.